nieuws


oorhaar

Bij de afbeelding van Frans de Jonge vandaag op de scheurkalender hoort een verhaal:

In die delen van de stad die niet regelmatig aandacht krijgen steekt de natuur weer voorzichtig de kop op. Als de aandacht langer wegblijft komen er na de eerste sprieten opeens bloemetjes en bloemen. Zelfs kunnen er uiteindelijk boompjes groeien de potentie tot iets groots. Het onkruid verwerft z’n eigen plek in de stad beetje bij beetje en blijft groeien tot de aandacht weer terug komt.

M’n hoofd is een beetje als de stad. Zo nu en dan is er een nieuwe plek die om aandacht vraagt, maar alleen de meest in het oog springende plekken krijgen regelmatig aandacht. M’n baard om de dag, m’n hoofdhaar eens per maand, en de sprieten in m’n wenkbrauw laat ik voor wat het is. Het zijn de enige haren die nog in m’n ogen waaien. Als dat gebeurt moet ik nog aan een nostalgisch beeld terugdenken.

In m’n geboortedorp wordt er voor de jeugdvereniging eens in de zoveel weken oud papier opgehaald, door een tractor met een wagen erachter. Als een van de grote jongens van de vereniging mag ik achter op de wagen door het dorp. Tijdens de lange rit langs het kanaal wappert m’n haar om m’n hoofd en in m’n ogen. Dit zal wel vaker gebeurd zijn maar deze keer is me bijgebleven.

De nieuwste plek waar de haargroei om aandacht begint te vragen zijn m’n oren. Vroeger ging ik twee keer per week met de lift naar de doka. Het licht in die lift is perfect om de blonde sprieten te zien zitten. Soms groeien ze stiekem langs de oorschelp zodat ze pas opvallen als ze al langer zijn dan een centimeter. Maar als er zo’n sprietje om aandacht vraagt zie ik de andere ook snel.

De doka sloot als laatste roodlicht-district in Utrecht in december. Dus m’n ritjes met de lift zijn niet meer nodig. Gelukkig is het licht in onze badkamer weer gerepareerd en heb ik nu thuis perfect licht om de wildgroei in de gaten te houden.

De wildgroei in de nieuwe woonwijk in het westen wordt goed bestreden. De oude wijken krijgen daardoor minder aandacht, en zo krijgt de natuur daar de kans weer stukjes bij te heroveren. Een groeiende stad, als een levend organisme. Een organisme waarbij aandacht de ontwikkeling bepaalt. Aan de hoogte van de begroeiing is af te lezen hoelang er geen aandacht is geweest.

Frans de Jonge

bron: http://www.allesoverutrecht.nl/opinieutrecht/2014/februari/Oorhaar_(2014-02-18).php


Waar zijn ze dan?

Als het zo waarschijnlijk is dat er buitenaards leven bestaat, waarom is er dan nog geen bewijs voor? Dat is de Fermi-paradox.

Er is een breed scala van mogelijke oplossingen voor de Fermi-paradox voorgesteld. Al deze oplossingen vallen onder een van de vier hoofdcategorieën:

1. buitenaards leven bestaat niet en wij zijn alleen in de kosmos
2. buitenaards (intelligent) leven bestaat wel maar heeft tot op heden nog nooit contact gelegd met de aarde
3. buitenaards leven heeft in het verleden of het heden inderdaad al op enigerlei wijze contact gelegd met de aarde
4. buitenaards (intelligent) leven is zich allang bewust van ons maar heeft geen interesse in de mens en zijn technologie of wil geen contact met ons

Lees verder op wikipedia


luchtmonsterverzamelaars gezocht

Op verschillende plekken in Nederland worden luchtmonsters genomen van echte lucht. Deze monsters van unieke luchten komen in de Zelfgemaakte Scheurkalender van 2019.

Anna, Steven en Sanne bedachten deze bijdrage voor 18 augustus 2019. Ze kregen oude muntenverzameldoosjes gedoneerd van Postzegelhandel W. van den Bijl en maakte op de typmachine een luchtmonsterverzamelformulier. Dat formulier kopieerden ze 440 keer.

De eerste luchtmonsterverzamelactie was in Buurland (Utrecht) op een festival. Er werden meteen 20 monsters verzameld. Een aantal mensen was dolenthousiast en nam het formulier mee naar een bijzondere locatie en beloofde het later in de brievenbus van de Scheurfabriek te gooien. We kregen al post van Pauline (de lucht van versgemaaid gras) maar wachten nog op lucht uit een atoomkelder, op lucht van dat ene meisje dat heel enthousiast was maar wat ze ging verzamelen zijn we vergeten en lucht van de zeer argwanende, ietwat skeptische barman.

Iedereen die luchtmonsters voor ons wil nemen mag op pad met een speciaal doosje, het formulier invullen en lucht inleveren.

We hebben groepen mensen nodig die samen lucht verzamelen, daarom hebben we speciale luchtmonsterverzamelenveloppen met 30 monsterdoosjes en -formulieren. Ga jij met je klas, collega’s, buurt, borrelclub, fans lucht  verzamelen? Contact!

We willen ook lucht verzamelen op festivalletjes en evenementen, laat maar weten als we welkom zijn.

Kijk hier naar de voorbereidingen van dit idee:

Lucht is trouwens niet per sé geur.

Kijk wat een mooie dozen:


voorstel tot hervorming van het getallenstelsel

Snap jij het voorstel voor de hervorming van het getallenstelsel?

Het voorstel is dit:

8, 38, 98, 88, 28, 48, 58, 68, 78, 18, 13, 30, 3, 33, 93, 83, 23, 43, 53, 63, 73, 1, 31, 91, 81, 21, 41, 51, 61, 71, 11, 100, 9, 39, 99, 89, 29, 49, 59, 69, 79, 19, 80, 10, 12, 2, 32, 92, 82, 22, 42, 52, 62, 72, 20, 14, 40, 4, 34, 94, 84, 24, 44, 54, 64, 74, 5, 35, 95, 85, 25, 45, 55, 65, 75, 15, 50, 6, 36, 96, 86, 26, 46, 56, 66, 76, 16, 60, 7, 37, 97, 27, 47, 57, 67, 77, 87, 17, 70.

Hieronder staat de hint nog een keer:

Acht, Achtendertig, Achtennegentig, Achtentachtig, Achtentwintig, Achtenveertig, Achtenvijftig, Achtenzestig, Achtenzeventig, Achttien, Dertien, Dertig, Drie, Drieëndertig, Drieënnegentig, Drieëntachtig, Drieëntwintig, Drieënveertig, Drieënvijftig, Drieënzestig, Drieënzeventig, Een, Eenendertig, Eenennegentig, Eenentachtig, Eenentwintig, Eenenveertig, Eenenvijftig, Eenenzestig, Eenenzeventig, Elf, Honderd. Negen, Negenendertig, Negenennegentig, Negenentachtig, Negenentwintig, Negenenveertig, Negenenvijftig, Negenenzestig, Negenenzeventig, Negentien, Negentig, Tachtig, Tien, Twaalf, Twee, Tweeëndertig, Tweeënnegentig, Tweeëntachtig, Tweeëntwintig, Tweeënveertig, Tweeënvijftig, Tweeënzestig, Tweeënzeventig, Twintig, Veertien, Veertig, Vier, Vierendertig, Vierennegentig, Vierentachtig, Vierentwintig, Vierenveertig, Vierenvijftig, Vierenzestig, Vierenzeventig, Vijf, Vijfendertig, Vijfennegentig, Vijfentachtig,Vijfentwintig, Vijfenveertig, Vijfenvijftig, Vijfenzestig, Vijfenzeventig, Vijftien, Vijftig, Zes, Zesendertig, Zesennegentig, Zesentachtig, Zesentwintig, Zesenveertig, Zesenvijftig,Zesenzestig, Zesenzeventig, Zestien, Zestig, Zeven, Zevenendertig, Zevenennegentig, Zevenentwintig, Zevenenveertig, Zevenenvijftig, Zevenenzestig, Zevenenzeventig, Zeventachtig, Zeventien, Zeventig.

Zelfs niet na de hint?

Oké, het voorstel is om de getallen voortaan in alfabetische volgorde te zetten.

Idee: LdV


L U C H T

Het thema van de Zelfgemaakte Scheurkalender 2019  is

 

L U C H T.

Je bent van harte welkom om iets in te leveren dat op de scheurkalender past. Maak iets nieuws, stuur iets op dat je al hebt.

Je mag er alles mee doen: woordgrappen inzenden (love it), tekeningen van maken, verhandelingen schrijven over lucht, verhalen, moppen, raadsels, uitleggen hoe lucht werkt, hoe goed de luchtkwaliteit is, je mag iets luchtings inleveren, het hebben over scheten, je mag er lucht van krijgen, je mag het fotograferen, je mag het eren, je mag het rijmen, je mag je hart hard luchten. Heb je iets bij te dragen dat niet binnen het thema past, stuur het dan toch op. Er is altijd ruimte voor andere interessante dingen.

https://zelfgemaaktescheurkalender.nl/praktisch/bijdragen